Skip to content

Start
Szpital z Certyfikatem
23.07.2014.

W oparciu o ustalenia zewnętrznej oceny naszej placówki dokonanej przez niezależnych doświadczonych wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, w dniu 26 czerwca 2014 roku Minister Zdrowia przyznał naszemu Szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie szeregu wymogów służących podniesieniu jakości świadczonych usług medycznych i zapewniających bezpieczeństwo pacjentów.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie jest jedną z ośmiu placówek w województwie łódzkim posiadającą Certyfikat Akredytacyjny.

 Image

 


 
Oferta pracy
04.06.2014.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 123 zatrudni:

  • lekarza kardiologa

  • magistra farmacji

Oferty proszę kierować na adres:

Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
tel. 44 63-58-329 (Główny Specjalista ds. Personalnych)
fax 44 63-21-628
 
Czasowe zamknięcia oddziałów
03.06.2014.

Decyzją Wojewody Łódzkiego w najbliższych miesiącach nastąpi czasowe zaprzestanie działalności kilku Oddziałów szpitalnych.

 

  1. chirurgii urazowo-ortopedycznej w terminie: 30.06.2014 - 12.07.2014

  2. chirurgiczny ogólny w terminie: 22.09.2014 - 04.10.2014

  3. opieki paliatywno-hospicyjnej w terminie: 01.09.2014 - 27.09.2014

  4. pediatryczny w terminie: 04.08.2014 - 23.08.2014

  5. urologiczny w terminie: 02.06.2014 - 14.06.2014

  6. otolaryngologiczny w terminie: 01.09.2014 - 21.09.2014

 

 
Budżet Obywatelski
29.05.2014.

Dziękujemy

 

Wszystkim mieszkańcom Miasta Bełchatów, którzy oddali głosy

na projekty dotyczące Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II

w Bełchatowie poddane pod głosowanie w ramach

Budżetu Obywatelskiego, składamy serdeczne podziękowania.

                                                                                                                                                                                         

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego

im. Jana Pawła II w Bełchatowie

                                                                                                                                                                                            
 
Informacja
26.05.2014.

W związku z odnotowanym zwiększeniem wartości świadczeń ponadlimitowych wykonanych przez świadczeniodawców za okres styczeń - kwiecień 2014. przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości świadczeń niewykonanych w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 przypominamy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Fundusz jest zobowiązany do sfinansowania świadczeń udzielonych w okresie rozliczeniowym do kwoty zobowiązania określonej w umowie.

Generowane przez Państwa nadwykonania będą stanowiły należności przekraczające wartość zobowiązania Funduszu wobec Państwa z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie informujemy, że aktualna sytuacja prawna i finansowa Funduszu oraz zasady rozliczania świadczeń, będących przedmiotem umów zawartych z ŁOW NFZ, nie przewidują możliwości dokonania zapłaty za świadczenia ponadlimitowe zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 129

Odwiedziny.

Każdy pacjent ma prawo do odwiedzin rodziny, krewnych, znajomych oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie.
W godzinach nocnych przebywanie w oddziale/zakładzie osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez pacjenta odbywa się wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału/kierownika

czytaj więcej >>
 

Top