Skip to content

Start
Ankieta
13.04.2016.

ImageNarodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ. Ankietę można wypełniać do końca kwietnia.

Powodem wybrania tej tematyki jest prowadzona obecnie w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia dyskusja, mająca na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki okołoporodowej, między innymi poprzez realizację na odpowiednim poziomie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1100 oraz z 2015 r. poz. 1514).

Ankieta została tak opracowana, aby przyczynić się do wzrostu świadomości kobiet i personelu medycznego na temat obowiązujących standardów opieki nad pacjentkami w tym szczególnym okresie. Ankieta składa się z 40 pytań dotyczących opieki przed porodem, pobytu w szpitalu, a także wizyt położnej w domu po porodzie, np.:

·         Czy po pierwszej wizycie osoba sprawująca opiekę przedstawiła Pani plan opieki przedporodowej?

·         Czy uzyskała Pani w opiece ambulatoryjnej (w poradni lub u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu?

·         Czy w opiece ambulatoryjnej (w poradni) mogła Pani wykonać zlecone badania diagnostyczne?

·         Czy umożliwiono Pani kontakt noworodka z matką „skóra do skóry”, który powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie?

·         Czy na oddziale położniczym dostępny był edukator do spraw laktacji?

·         Czy położna potrafiła rozwiać Pani niepokoje/wątpliwości profesjonalnymi poradami?

·         Czy położna była zainteresowana Pani stanem psychicznym w okresie połogu?

Wnioski z badania pomogą określić w jakich obszarach należałoby podnieść standardy opieki okołoporodowej.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

ANKIETA

 
30 lat minęło
30.03.2016.

ImageW bieżącym roku Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie świętował będzie jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji planujemy zorganizować w październiku uroczystą galę jubileuszową. W czerwcu natomiast 30-te urodziny obchodzić będzie „bełchatowska zabiegówka” na corocznym Forum Młodych Chirurgów. Szczególnie uroczysty charakter zachowany zostanie w ramach uroczystości związanych z Dniem Zdrowia Psychicznego – również corocznie organizowanych wspólnie z naszymi pacjentami.

 

Jako jubilaci mamy zaszczyt być organizatorami V Ogólnopolskiego Zjazdu Szpitali im. Jana Pawła II. Co roku udział w przedsięwzięciu biorą przedstawiciele szpitali noszących imię Wielkiego Patrona. Dla mieszkańców regionu to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ św. Jan Pawła II jest również patronem Miasta Bełchatów.

 

Mamy już 30 lat:) Jesteśmy dojrzałym i gotowym na nowe wyzwania partnerem. Znamy swoje słabe i mocne strony. Z całą pewnością wiemy, że służba drugiemu człowiekowi, słabemu, choremu jest naszym powołaniem. Jesteśmy strategicznym graczem w procesie budowania naszego regionalnego systemu opieki zdrowotnej, opartego na wysokiej jakości kapitału ludzkiego, infrastruktury i procesów zarządczych. Chcielibyśmy to Państwu pokazać, przybliżyć naszą placówkę. Korzystając z zaproszenia Redakcji Dziennika Łódzkiego, rozpoczniemy od przypomnienia historii. Już 01.04.2016r. w Dzienniku Łódzkim opublikowany zostanie tematyczny artykuł.

Zapraszamy do lektury:)

            Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, na której na bieżąco publikujemy informacje o nas. Już wkrótce, w ujęciu cyklicznym, zaprezentujemy dokonania, rozwój, plany Oddziałów szpitalnych, pracowników medycznych i administracyjno – technicznych.

 


 
Informacja
25.03.2016.

Z dniem 25.03.2016r. z uwagi na poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie zapadalności na grypę i schorzenia grypodobne odwołuje się wprowadzony w terminie wcześniejszym zakaz odwiedzin pacjentów.

 
Przekaż 1% dla "Hospicjum"
14.03.2016.

Image 

Przekaż 1% podatku na działalność

Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

KRS 0000088158

 

NIP 769 18 19 509

Siedziba: 97-400 Bełchatów, ul 1-go Maja 4A

tel. 44 635 83 49, 502 637 905

Kontakt: Oddział opieki paliatywno-hospicyjnej,

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Środki finansowe pozyskane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” są wykorzystywane m.in. do współfinansowania działań inwestycyjnych w bełchatowskim Oddziale opieki paliatywno – hospicyjnej. Modernizacja w 2014 roku Oddziału możliwa była przede wszystkim dzięki poparciu mieszkańców miasta Bełchatów w akcji „Budżet Obywatelski” oraz ofiarności osób przekazujących 1% podatku na działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Hospicjum".

ImageImage 

 

 
Informacja
03.03.2016.

Szanowni Państwo, 

kierujemy do Państwa gorącą prośbę – na terenie Szpitala nie rzucajcie na ziemię, na chodniki i trawniki śmieci oraz wypalonych papierosów.

         Wszyscy pracujemy z myślą o naszych pacjentach, a tym samym o osobach ich odwiedzających. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki pobytu w naszej placówce. Należą do nich również: porządek i zadbane tereny zieleni. Czasami jednak, np. gdy topnieje śnieg, ogarnia nas zniechęcenie spowodowane widokiem szpecących petów! Wybranie z trawnika wszystkich tych ozdobników wymaga czasu, który mógłby być poświęcony np. na wykonanie nowych nasadzeń czy odnowienie ławek.

         Wielokrotnie widzimy (i uprzejmie zwracamy uwagę), jak przed głównym wejściem do Szpitala, pomimo bezwzględnego zakazu palenia na terenie Szpitala, stoją osoby palące, palą papierosy i wyrzucają je na trawnik. Prosimy: korzystajcie z koszy na śmieci!

         Prosimy uprzejmie, abyście poprzez zachowanie podstawowych zasad porządku, pomogli nam zadbać o miejsce, które ma służyć nam wszystkim.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 57 - 64 z 220
Top