Skip to content

Start
Oddział urologiczny czasowo zamknięty
05.11.2015.

Decyzją Wojewody Łódzkiego w  miesiącU grudniu nastąpi czasowe zaprzestanie działalności OddziaŁU uROLOGICZNEGO W TERMINIE oD 7 GRUDNIA 2015r. DO 27 GRUDNIA 2015r.

 

 
Bezpłatne badanie cytologiczne
19.10.2015.

Zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat, które od 3 lat nie miały wykonywanego w/w badania, do Poradni ginekologiczno-położniczej Szpitala (I piętro - pokój 1030). Materiał z szyjki macicy do badania cytologicznego można będzie pobrać w następujących terminach:

19.10.2015r. w godz. 7.00-8.00

20.10.2015r. w godz. 7.00-8.00

21.10.2015r. w godz. 7.00-8.00

22.10.2015r. w godz. 7.00-8.00

23.10.2015r. w godz. 7.00-8.00

24.10.2015r. (sobota) w godz. 10.00-13.00

Szczegółowe informacje można uzyskać w poradni ginekologiczno-położniczej Szpitala, telefon: 44 63 58 505.

 

 
PROJEKT W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
12.10.2015.

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Bełchatowa po raz kolejny mają możliwość wyboru projektów, na realizację których środki zostaną przekazane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bełchatowa na rok 2016.

Każdy mieszkaniec może oddać głos na 2 sposoby:

  • osobiście – głosując w Urzędzie Miasta
  • elektroniczne za pomocą strony internetowej – www.decydujemy.belchatow.pl (formularz do głosowania)

Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech wybranych projektach na formularzu.

Termin głosowania na projekty: 12.10.2015r. – 20.10.2015r. do godz. 18:00

 Jeden projekt dotyczy Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (pozycja na liście):

 Poz.13). „Zagospodarowanie terenów zieleni przylegających do Działek Szpitala w Bełchatowie.”

Dyrekcja Szpitala uprzejmie prosi wszystkich mieszkańców Miasta Bełchatów o głosowanie na wyżej wymieniony projekt. Jego realizacja wpłynie pozytywnie nie tylko na wizerunek Miasta Bełchatów,  ale również pozwoli stworzyć przyjazne i komfortowe otoczenie terenów zieleni wokół Szpitala.

 
 
Środki unijne na rozwój systemów informatycznych
24.09.2015.

Dofinansowanie ze środków unijnych

pozwala na rozwój systemów informatycznych bełchatowskiego Szpitala

 Image


 

W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończono prace II etapu projektu pn.: „Rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów Szpitala w Bełchatowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z Umową nr UDA-RPLD.04.02.00-00-001/13-00. Całkowita wartość projektu wyniosła 687 665,00 zł, a montaż finansowy ukształtował się następująco:

  • dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 061,00 zł stanowiące 85% poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
  • dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego – 86 339,51 zł;
  • środki własne Szpitala – 36 255,06 zł.

Projekt „Rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów Szpitala w Bełchatowie” przyczynił się do dalszej rozbudowy systemów przetwarzania danych elektronicznych, które usprawniły system przekazywania danych pomiędzy jednostkami szpitalnymi oraz szybkie przesyłanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej do innego ośrodka np. o wyższym stopniu referencyjności celem konsultacji. Realizacja projektu zwiększyła efektywność działań w zakresie diagnostyki oraz działań w zakresie organizacji procesu świadczeń medycznych, które pozwolą na tworzenie  i archiwizowanie dokumentacji z procesu leczenia w formie elektronicznej, dzięki czemu dokumenty pacjentów będą zawsze łatwo dostępne dla osób upoważnionych i należycie zabezpieczone – nawet w przypadku awarii lub fizycznego zniszczenia. Dalsza rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych umożliwiła wdrożenie nowych i integrację posiadanych już systemów informatycznych oraz uzupełnienie i rozbudowę podstawowej technicznej infrastruktury informatycznej. Dzięki doposażeniu systemu informatycznego w Zakładzie diagnostyki obrazowej zakupu i wdrożenia skanera, stanowiska stacji technika, czytnika kodów kreskowych, kaset cyfrowych została podniesiona efektywność aparatu rentgenowskiego. Realizacja projektu pozwoliła na wdrożenie programu do ewidencji czasu pracy, który ułatwia zaplanowanie czasu pracy pracowników wynikającego z angażu, kontrole poprawności harmonogramu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy pracowników bezpośrednio przez przełożonych a także obsługę zaplanowanych urlopów czy odbiór godzin nadliczbowych. Projekt umożliwił również wdrożenie informatycznego systemu telekomunikacyjnego w ramach którego zakupiona została brama medialna zapewniająca łączność z innymi podsieciami lub Internetem.   

Szpital Wojewódzki im Jana Pawła II w Bełchatowie dzięki projektom jakie już zostały zrealizowane podnosi standard świadczonych usług medycznych, dzięki którym stara się zapewnić każdemu pacjentowi bezpieczne i komfortowe warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych zaspakajając oczekiwania pacjentom a także pracownikom przyjazne środowisko pracy.

 


 
Informacja
27.07.2015.
Z dniem 01.07.2015r. rozwiązana została umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w Poradni chorób zakaźnych.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 65 - 72 z 215
Top