Skip to content

Start
Informacja
26.04.2016.

Decyzją Wojewody Łódzkiego w najbliższych miesiącach nastąpi czasowe zaprzestanie działalności 2 Oddziałów szpitalnych,

 

  1. ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO DLA DZIECI w terminie: 1 LIPCA 2016r. - 23 LIPCA 2016r.

  2. ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO w terminie: 1 SIERPNIA 2016r. - 15 SIERPNIA 2016r.


 
Inwestycje czas zacząć
18.04.2016.

ImageSamorząd Województwa Łódzkiego – organ założycielski Szpitala przychylił się do wniosków placówki i przyznał środki finansowe na realizację dwóch kluczowych inwestycji: modernizacja kompleksu pomieszczeń operacyjnych i sanitarno – higienicznych w Oddziale okulistycznym oraz modernizacja piątej już rozdzielni w obiekcie głównym.

W wyniku prac modernizacyjnych, planowanych do realizacji w sierpniu br., w Oddziale okulistycznym odnowione zostaną i dostosowane do standardów najwyższej jakości pomieszczenia bloku operacyjnego. Jest to szczególnie istotne, gdyż rocznie wykonuje się tu ok. 1200-1400 zabiegów. Naszymi pacjentami są osoby o ograniczonym polu widzenia, dlatego koniecznym jest zapewnienie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w odpowiedniej ilości, pozbawionych utrudnień, nowoczesnych i bezpiecznych. W wyniku wykonania zadania ten efekt również zostanie osiągnięty.

 

Od 2012 roku, sukcesywnie, przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Łódzkiego remontowane są rozdzielnie w obiekcie głównym Szpitala. Inwestycje te mają kluczowy, bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych działań leczniczych, szczególnie przy użyciu aparatury medycznej. W tym roku zmodernizowana zostanie już piąta - przedostatnia rozdzielnia. Ostatnia to ta zasilająca Blok operacyjny oraz Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, planowana do odnowienia w trakcie prac modernizacyjnych Bloku i OAiIT, do których Szpital obecnie się przygotowuje.

 

Nie tylko jednak organ założycielski Szpitala dotuje placówkę. W bieżącym roku dzięki wsparciu Gminy Kleszczów wreszcie w Centralnej sterylizatorni stanie nowa myjnia – urządzenie niezbędne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Dzięki również Gminie Kleszczów Oddział kardiologiczny odnowi bazę niezbędnego sprzętu medycznego.

Dotacja ze środków Gminy Zelów pozwoli na zakup sprzętu medycznego chirurgicznego dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, a dotacja ze środków Gminy Kluki na zakup sprzętu do badania słuchu w Oddziale otorynolaryngologicznym.

 

Jednostki samorządu terytorialnego wspierające Szpital Wojewódzki w Bełchatowie

Gmina Kleszczów
Gmina Kleszczów
Gmina Kluki
Gmina Kluki
Gmina Zelów
Gmina Zelów
 

 

 

 
Ankieta
13.04.2016.

ImageNarodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ. Ankietę można wypełniać do końca kwietnia.

Powodem wybrania tej tematyki jest prowadzona obecnie w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia dyskusja, mająca na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki okołoporodowej, między innymi poprzez realizację na odpowiednim poziomie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1100 oraz z 2015 r. poz. 1514).

Ankieta została tak opracowana, aby przyczynić się do wzrostu świadomości kobiet i personelu medycznego na temat obowiązujących standardów opieki nad pacjentkami w tym szczególnym okresie. Ankieta składa się z 40 pytań dotyczących opieki przed porodem, pobytu w szpitalu, a także wizyt położnej w domu po porodzie, np.:

·         Czy po pierwszej wizycie osoba sprawująca opiekę przedstawiła Pani plan opieki przedporodowej?

·         Czy uzyskała Pani w opiece ambulatoryjnej (w poradni lub u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu?

·         Czy w opiece ambulatoryjnej (w poradni) mogła Pani wykonać zlecone badania diagnostyczne?

·         Czy umożliwiono Pani kontakt noworodka z matką „skóra do skóry”, który powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie?

·         Czy na oddziale położniczym dostępny był edukator do spraw laktacji?

·         Czy położna potrafiła rozwiać Pani niepokoje/wątpliwości profesjonalnymi poradami?

·         Czy położna była zainteresowana Pani stanem psychicznym w okresie połogu?

Wnioski z badania pomogą określić w jakich obszarach należałoby podnieść standardy opieki okołoporodowej.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

ANKIETA

 
30 lat minęło
30.03.2016.

ImageW bieżącym roku Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie świętował będzie jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji planujemy zorganizować w październiku uroczystą galę jubileuszową. W czerwcu natomiast 30-te urodziny obchodzić będzie „bełchatowska zabiegówka” na corocznym Forum Młodych Chirurgów. Szczególnie uroczysty charakter zachowany zostanie w ramach uroczystości związanych z Dniem Zdrowia Psychicznego – również corocznie organizowanych wspólnie z naszymi pacjentami.

 

Jako jubilaci mamy zaszczyt być organizatorami V Ogólnopolskiego Zjazdu Szpitali im. Jana Pawła II. Co roku udział w przedsięwzięciu biorą przedstawiciele szpitali noszących imię Wielkiego Patrona. Dla mieszkańców regionu to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ św. Jan Pawła II jest również patronem Miasta Bełchatów.

 

Mamy już 30 lat:) Jesteśmy dojrzałym i gotowym na nowe wyzwania partnerem. Znamy swoje słabe i mocne strony. Z całą pewnością wiemy, że służba drugiemu człowiekowi, słabemu, choremu jest naszym powołaniem. Jesteśmy strategicznym graczem w procesie budowania naszego regionalnego systemu opieki zdrowotnej, opartego na wysokiej jakości kapitału ludzkiego, infrastruktury i procesów zarządczych. Chcielibyśmy to Państwu pokazać, przybliżyć naszą placówkę. Korzystając z zaproszenia Redakcji Dziennika Łódzkiego, rozpoczniemy od przypomnienia historii. Już 01.04.2016r. w Dzienniku Łódzkim opublikowany zostanie tematyczny artykuł.

Zapraszamy do lektury:)

            Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, na której na bieżąco publikujemy informacje o nas. Już wkrótce, w ujęciu cyklicznym, zaprezentujemy dokonania, rozwój, plany Oddziałów szpitalnych, pracowników medycznych i administracyjno – technicznych.

 


 
Informacja
25.03.2016.

Z dniem 25.03.2016r. z uwagi na poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie zapadalności na grypę i schorzenia grypodobne odwołuje się wprowadzony w terminie wcześniejszym zakaz odwiedzin pacjentów.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 65 - 72 z 230
Top