Skip to content

Start
Środki unijne na rozwój systemów informatycznych
24.09.2015.

Dofinansowanie ze środków unijnych

pozwala na rozwój systemów informatycznych bełchatowskiego Szpitala

 Image


 

W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończono prace II etapu projektu pn.: „Rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów Szpitala w Bełchatowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z Umową nr UDA-RPLD.04.02.00-00-001/13-00. Całkowita wartość projektu wyniosła 687 665,00 zł, a montaż finansowy ukształtował się następująco:

  • dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 061,00 zł stanowiące 85% poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
  • dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego – 86 339,51 zł;
  • środki własne Szpitala – 36 255,06 zł.

Projekt „Rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów Szpitala w Bełchatowie” przyczynił się do dalszej rozbudowy systemów przetwarzania danych elektronicznych, które usprawniły system przekazywania danych pomiędzy jednostkami szpitalnymi oraz szybkie przesyłanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej do innego ośrodka np. o wyższym stopniu referencyjności celem konsultacji. Realizacja projektu zwiększyła efektywność działań w zakresie diagnostyki oraz działań w zakresie organizacji procesu świadczeń medycznych, które pozwolą na tworzenie  i archiwizowanie dokumentacji z procesu leczenia w formie elektronicznej, dzięki czemu dokumenty pacjentów będą zawsze łatwo dostępne dla osób upoważnionych i należycie zabezpieczone – nawet w przypadku awarii lub fizycznego zniszczenia. Dalsza rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych umożliwiła wdrożenie nowych i integrację posiadanych już systemów informatycznych oraz uzupełnienie i rozbudowę podstawowej technicznej infrastruktury informatycznej. Dzięki doposażeniu systemu informatycznego w Zakładzie diagnostyki obrazowej zakupu i wdrożenia skanera, stanowiska stacji technika, czytnika kodów kreskowych, kaset cyfrowych została podniesiona efektywność aparatu rentgenowskiego. Realizacja projektu pozwoliła na wdrożenie programu do ewidencji czasu pracy, który ułatwia zaplanowanie czasu pracy pracowników wynikającego z angażu, kontrole poprawności harmonogramu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy pracowników bezpośrednio przez przełożonych a także obsługę zaplanowanych urlopów czy odbiór godzin nadliczbowych. Projekt umożliwił również wdrożenie informatycznego systemu telekomunikacyjnego w ramach którego zakupiona została brama medialna zapewniająca łączność z innymi podsieciami lub Internetem.   

Szpital Wojewódzki im Jana Pawła II w Bełchatowie dzięki projektom jakie już zostały zrealizowane podnosi standard świadczonych usług medycznych, dzięki którym stara się zapewnić każdemu pacjentowi bezpieczne i komfortowe warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych zaspakajając oczekiwania pacjentom a także pracownikom przyjazne środowisko pracy.

 


 
Informacja
27.07.2015.
Z dniem 01.07.2015r. rozwiązana została umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w Poradni chorób zakaźnych.
 
Czasowe zamknięcie oddziału
23.07.2015.

Decyzją Wojewody Łódzkiego w  miesiącU SIERPNIU nastąpi czasowe zaprzestanie działalności OddziaŁU PEDIATRYCZNEGO W TERMINIE oD 1 SIERPNIA 2015r. DO 16 SIERPNIA 2015r. 
Informacja
26.06.2015.

W terminie od 22.06.2015r. do 10.07.2015r. poradnia onkologiczna i poradnia chirurgii onkologicznej zostaną przeniesione do budynku głównego Szpitala - Przychodnia Przyszpitalna (I piętro, pokój 1057, 1058, 1059). Rejestracja od poniedziałku do piątku pod numerami telefonu: 44 635 85 80 i 44 635 83 16.

W tym samym okresie poradnia gruźlicy i chorób płuc zostanie przeniesiona do POZ. Rejestracja pod numerem telefonu: 44 635 58 217.

 
Informacja
01.06.2015.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie zatrudni:

  • lekarza do pracy w Oddziale obserwacyjno-zakaźnym i Poradni chorób zakaźnych, będącego specjalistą w dziedzinie chorób zakaźnych lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych lub posiadającego specjalizacje w innej dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w specyfice oddziału.

Oferty proszę kierować na adres:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

tel. 44 63 58 329 (Kierownik Działu spraw pracowniczych), lub 44 63 58 423, 44 63 58 407, fax. 44 63 21 628

e-mail: kadry@szpital-belchatow.pl

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 73 - 80 z 220
Top