Skip to content

Start
Informacja
16.02.2016.

Dyrekcja Szpitala informuje, że z powodu zwiększonej zachorowalności na grypę i schorzenia grypodobne z dniem 16.02.2016r. wstrzymuje się do odwołania odwiedziny w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

 
Szpital w Bełchatowie z każdym rokiem bezpieczniejszy
09.02.2016.

ImageJednym z priorytetów Szpitala w Bełchatowie jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości infrastruktury technicznej jako elementu składowego świadczonych usług medycznych. Szczególnie istotnym aspektem są warunki techniczne bezpośrednio kształtujące poziom bezpieczeństwa naszych pacjentów, np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Od kilku lat jednak podejmowane są działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi placówki w przypadku pożaru. Do najistotniejszych należy inwestycja w zakresie wykonania nowoczesnej, centralnie sterowanej instalacji oświetlenia awaryjnego.

W przypadku pożaru, zadymienia oświetlenie awaryjne umożliwi bezpieczną ewakuację pacjentów. Trakty ewakuacyjne będą bowiem oświetlone, a droga ewakuacji wyraźnie oznaczona.
 
Przedmiotową inwestycję Szpital realizuje od 2014 roku dzięki dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego (982.100,00 zł). Przyznanie w br. przez Samorząd Województwa Łódzkiego kolejnej transzy wsparcia finansowego (500.000,00 zł) pozwoli
na kontynuację działań, co oznacza, że instalacja oświetlenie awaryjnego zostanie zakończona w obiekcie głównym Szpitala i wykonana również w Pawilonie A.
 
Informacja
05.02.2016.

Dyrekcja Szpitala informuje, że z powodu zwiększonej zachorowalności na grypę i schorzenia grypodobne z dniem 05.02.2016r. wstrzymuje się do odwołania odwiedziny na Oddziale neonatologicznym, jak również w odcinku położniczym i OCP Oddziału ginekologiczno-położniczego.

 
Co nowego w starym roku w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie
04.02.2016.
             I kwartał to czas podsumowań roku minionego, również w bełchatowskim Szpitalu. Przedstawiamy więc Państwu informację o inwestycjach w roku 2015, o nowych pozycjach aparatury i sprzętu medycznego, odnowionych pomieszczeniach, działaniach mających na celu zapewnienie Państwu komfortu pobytu u nas, a przede wszystkim wysokiej jakości udzielanych świadczeń medycznych.

         Lato było bardzo pracowite, ale i owocne. Modernizacji poddane zostały bowiem pomieszczenia Poradni onkologicznej i Poradni chirurgii onkologicznej. Mieliśmy na celu przygotowanie jasnych, ciepłych, o domowym charakterze pomieszczeń, w których pacjenci diagnozowani i leczeni w kierunku zmian onkologicznych będą mogli, pomimo olbrzymiego stresu związanego z chorobą, czuć się dobrze, komfortowo, a nawet się odprężyć. Znacznej poprawie uległa również jakość infrastruktury poradni. Podobny efekt przyniosły prace wykonane w Oddziale obserwacyjno - zakaźnym. Nowa podłoga, odnowienie malatury ścian i sufitów, wymiana prawie 30-letnich paneli nadłóżkowych, montaż nowego oświetlenia i odnowienie dwóch łazienek pozwoliło na zaoferowanie Państwu nowego oblicza naszego Oddziału. Nowy wizerunek zyskał również Zakład diagnostyki obrazowej dzięki modernizacji poczekalni dla pacjentów. Inwestycje te były możliwe dzięki dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie 434.903,79 zł. Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosły 455.962,72 zł.

 

ImageImageImageImage

 

         W zakresie diagnostyki obrazowej nie tylko warunki oczekiwania uległy poprawie. Bardziej istotnym jest fakt pozyskania nowoczesnych narzędzi obrazowania: stacjonarnego aparatu rtg w Zakładzie diagnostyki obrazowej oraz mobilnego aparatu rtg w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Te niezwykle kosztowne pozycje zostały przekazane Szpitalowi na mocy umowy użyczenia przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z\s. w Łodzi.

         Niezwykle istotnym przedsięwzięciem było odnowienie bazy sprzętowej Stacji dializ poprzez zakup 13 sztuk aparatów do hemodializ. Dializy do świadczenia z zakresu ratowania życia ludzkiego. Osoby, których stan zdrowia wymusza konieczność dializowania, bez wykonania tej usług medycznej są skazane na znaczne pogorszenie stanu zdrowia, prowadzące nawet do śmierci. Dlatego tak ważnym jest posiadanie sprawnego, nowoczesnego parku maszyn. To gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom regionu. Udało się je zapewnić dzięki współpracy włodarzy Województwa Łódzkiego (dotacja w wysokości 239.500,80 zł), Gminy Kleszczów (dotacja w wysokości 89.812,80 zł) oraz Gminy Rząśnia (dotacja w wysokości 20.000,00 zł).

         Zaangażowanie w budowanie efektywnego systemu opieki zdrowotnej w regionie przedstawicieli władz samorządowych (Gminy Kleszczów i Gminy Szczerców) pozwoliło na doposażenie Oddziału rehabilitacyjnego wraz z Pododdziałem udarowym. Dotacja ze środków Gminy Szczerców w kwocie 30.000,00 zł została wykorzystana w celu dokonania zakupu specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych (6 szt.). Dotacja ze środków Gminy Kleszczów w kwocie 62.328,66 zł umożliwiła natomiast zakup pozycji sprzętu medycznego (np. EEG Biofeedback, szyny do ciągłego ruchu biernego w stawach kończyny dolnej) oraz programów informatycznych i narzędzi wykorzystywanych w procesie rehabilitacji pacjentów po udarach mózgu m.in. w szerokim zakresie rehabilitacji funkcji mowy. Ponadto zorganizowaliśmy salę terapii zajęciowej, w sposób imitujący warunki domowe. Celem naszym jest, aby pacjenci po przebytych udarach mózgu w ramach rehabilitacji prowadzonej w Oddziale powracali do samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności (ubieranie się, mycie, przygotowywanie posiłków itp.).

          Darowizna przekazana przez Fundację PGE „Energia z serca” (150.000,00 zł) oraz wsparcie finansowe Starostwa Powiatu Bełchatowskiego (100.000,00 zł) pozwoliło nam dokonać zakupu bardzo nowoczesnego aparatu usg dla Oddziału chorób wewnętrznych I. Nowa pozycja umożliwia oglądanie tkanek, naczyń, narządów w sposób znacznie bardziej dokładny i precyzyjny, wielopłaszczyznowy (3D/4D). Jest to szczególnie ważne dla pacjentów ze schorzeniami w obrębie narządów jamy brzusznej, tarczycy, serca i naczyń. Rocznie z powodu wskazanych schorzeń hospitalizowanych jest w naszym Szpitalu ok. 7500 pacjentów, mieszkańców powiatu bełchatowskiego i powiatów ościennych. Możemy więc powiedzieć, że zapewniamy wykorzystanie najnowocześniejszych metod diagnostyki nieinwazyjnej. Możemy się również poszczycić wysokiej jakości technikami inwazyjnymi. Przy wsparciu bowiem Fundację PGE „Energia z serca” (150.000,00 zł) odnowiliśmy również sprzęt wykorzystywany do zabiegów ortopedycznych – dokonaliśmy zakupu 3 szt. zestawów chirurgicznych.

       Dbając o wysoka jakość usług medycznych staramy się dbać również o bezpieczne warunki ich udzielania. Dlatego od kilku lat we współpracy z organem założycielskim Szpitala – Samorządem Województwa Łódzkiego sukcesywnie modernizujemy infrastrukturę energetyczną placówki. W minionym roku unowocześniliśmy już czwartą rozdzielnię zlokalizowana w obiekcie głównym Szpitala, ponosząc koszty w wysokości 108.900,00 zł,
w tym 107.811,00 zł w ramach dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego.

        Rok 2015 był również kolejnym rokiem, w którym wykonywaliśmy działania mające na celu zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w obiektach Szpitala. Kontynuowane były prace związane z wykonaniem oświetlenia awaryjnego, centralnie sterowanego i monitorowanego. W efekcie wszystkie oddziały szpitalne w obiekcie głównym zostały wyposażone w system zapewniający bezpieczna ewakuacje na wypadek pożaru czy zadymienia obiektu. W realizacji tego zadania uzyskujemy wsparcie w formie dotacji (w 2015 roku 782.100,00 zł) również od organu założycielskiego.

         Na koniec pragniemy również wspomnieć o stałym procesie informatyzacji placówki. W minionym roku, dzięki realizacji dwóch projektów unijnych i pozyskaniu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 działanie IV.2 w wysokości ponad 3,3 mln zł. mogliśmy poczynić dalsze kroki: doposażyć w sprzęt informatyczny m.in. oddziały szpitalne, poradnie, Zakład diagnostyki obrazowej, wdrożyć nowe programy czy nabyć nowe umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych. Wiele jeszcze przed nami, ale wiele już udało się zrobić.

 
Informacja
21.12.2015.
24 grudzień 2015r. w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie będzie dniem wolnym od pracy. Nie pracować będą poradnie specjalistyczne i Zakład rehabilitacji leczniczej naszej jednostki.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 73 - 80 z 230
Top