Skip to content

Start arrow Usługi szpitalne
Usługi
 • Zakłady w szpitalu  ( 7 pozycji )
 • Oddziały w szpitalu  ( 27 pozycji )
 • Przychodnia POZ  ( 1 pozycji )
  Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej wykonuje świadczenia medyczne określone w zakresie czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej.

 • Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna  ( 24 pozycji )
  Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna działa w budynku głównym Szpitala oraz pawilonie A i E przy ul. Czaplinieckiej 123 w Bełchatowie.
  Nadzór organizacyjny nad poradnią sprawuje Koordynator Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej mgr Wiesława Godala (tel. 44 63 58 405).
  Przy realizacji zadań związanych z diagnostyką przychodnia wykorzystuje szeroko rozbudowane zaplecze diagnostyczne Szpitala (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej i Zakład Patomorfologii).
  Na podstawie skierowania poradnie specjalistyczne świadczą usługi medyczne w zakresie porad specjalistycznych, wykonywania badań diagnostycznych, przeprowadzania ambulatoryjnych zabiegów specjalistycznych, prowadzenia spraw z zakresu orzecznictwa lekarskiego, wnioskowania w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.

  Skierowanie nie jest wymagane do:
  • ginekologa i położnika,
  • dentysty,
  • onkologa,
  • psychiatry.
  Skierowanie nie jest również wymagane od osób:
  • chorych na gruźlicę,
  • zakażonych wirusem HIV,
  • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
  • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego,
  • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  W poradniach wchodzących w skład Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku.
 • Bloki  ( 1 pozycji )
Top