Skip to content

Start arrow Usługi szpitalne arrow Oddziały w szpitalu arrow Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
Drukuj Email

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

Image
 
 

Telefony:

kierownik - 44 63 58 311

Pokój lekarski - 44 63 58 513

Dyżurka pielęgniarska - 44 63 58 271

 
 • Kierownik: mgr Małgorzata Chwałowska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


 • 4 specjalistów psychoterapii uzależnień, w tym 1 osoba z certyfikatem
 • 1 starszy instruktor terapii uzależnień
 • 1 lekarz
 • 5 pielęgniarek
 • Liczba łóżek: 36

Personel Ośrodka podejmuje działania służące zachowaniu trzeźwości, przywracaniu do życia w trzeźwości i poprawie zdrowia psychicznego pacjentów. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność w dziedzinie leczenia, rehabilitacji i opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

Do zadań Ośrodka terapii uzeleżnienia od alkoholu należy udzielanie osobom powyżej 18 roku życia świadczeń zdrowotnych obejmujących:

 • diagnozowanie zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych oraz zaburzeń nawyków i popędów,
 • realizację programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
 • udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla pozostających w programie terapii osób uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
 • prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
 • przygotowanie pacjenta do kontynuowania terapii w poradni uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
 • wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji,
 • współpraca z ruchem samopomocowym AA.
Nowa warstwa... 
« poprzedni   następny »
Top