Skip to content

Start arrow Stowarzyszenia
Drukuj Email

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

 Image

Przy Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" - organizacja pożytku publicznego, która w swym statucie zakłada pomoc osobom chorym i ich rodzinom, deklaruje chęć edukowania i szerzenia oświaty zdrowotnej, wspiera działalność Szpitala.

Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Hospicjum" istnieje od 10 lat; swą pomoc kieruje przede wszystkim do pacjentów szpitalnego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Członkowie Stowarzyszenia udzielają wsparcia osobom ciężko i przewlekle chorym w terminalnej fazie choroby, edukują rodziny ciężko chorych w sprawowaniu opieki.

Statut Stowarzyszenia zakłada też zjednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych społecznie nieść pomoc tej grupie chorych, wobec której działalność lecznicza musi być sprowadzona do czynności podtrzymujących nieuchronnie gasnące życie.

Praktyczna działalność Stowarzyszenia sprowadza się do nawiązywania ścisłej współpracy z rodziną chorego, współpracy z placówkami o profilu paliatywno-terminalnym czy pomocy w urzeczywistanianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" nie zatrudnia personelu do obsługi bieżącej działalności - członkowie działają społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia; stowarzyszenie nie prowadzi też działalności gospodarczej.

Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli Stowarzyszenie zakupiło w roku 2009 sprzęt medyczny dla szpitalnych pacjentów za ponad 20 tysięcy złotych.

Prosimy o dalsze datki - pamiętajcie o nas przekazując 1% swojego podatku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Bełchatowie
KRS - 00 0008 8158
Nordea o/Bełchatów nr 61 1440 1257 0000 0000 0192 0917

 

 
Top