Skip to content

Drukuj Email
Inwestycje przeprowadzone w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie w 2014 roku
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie od wielu lat dąży do jak najwyższych standardów diagnozy i leczenia pacjentów, uzyskując istotną pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego, współtworzących regionalny system ochrony zdrowia. W 2014 roku Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie pozyskał środki z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb wyposażenia Oddziału otorynolaryngologicznego, Oddziału neurochirurgicznego, Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii:
 

Nazwa zadania: „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną wymaganą przez NFZ dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

Zakres rzeczowy: kardiowerter-defibrylator (szt.1), łóżka do intensywnej opieki medycznej (szt.2), pompy infuzyjne (szt.3), ssaki elektryczne (szt.2), łóżka szpitalne (szt.25).

Dotacja UM Łódź: 233 029,45 zł

Rezultat: Organizacja i wyposażenie sali wzmożonego nadzoru , odnowa bazy łóżkowej w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu hospitalizowanych pacjentów.


Nazwa zadania: „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną wymaganą przez NFZ dla Oddziału neurochirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

Zakres rzeczowy: kardiowerter-defibrylator (szt.1), łóżka do intensywnej opieki medycznej (szt.2), pompy infuzyjne (szt.3), ssaki elektryczne (szt.2), łóżka szpitalne (szt.13), kardiomonitor (szt.1).

Dotacja UM Łódź: 179 020,95 zł

Rezultat: Organizacja i wyposażenie sali wzmożonego nadzoru , odnowa bazy łóżkowej w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu hospitalizowanych pacjentów.


Nazwa zadania: „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną wymaganą przez NFZ dla Oddziału otorynolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

Zakres rzeczowy: kardiowerter-defibrylator (szt.1), łóżka do intensywnej opieki medycznej (szt.2), pompy infuzyjne (szt.6), instrumentarium optyczne (szt.1), łóżka szpitalne (szt.15), modernizacja podłóg na oddziale.

Dotacja UM Łódź: 283 268,05 zł

Rezultat: Organizacja i wyposażenie sali wzmożonego nadzoru , odnowa bazy łóżkowej w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu hospitalizowanych pacjentów. Ponadto wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji podłóg.


Nazwa zadania: „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną wymaganą przez NFZ dla Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

Zakres rzeczowy: łóżka do intensywnej opieki medycznej (szt.6), materace specjalistyczne (szt.10), respiratory (szt.2).

Dotacja UM Łódź: 398 597,76 zł

Rezultat: Doposażenie oddziału w celu podniesienia bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej pacjentów w stanach ciężkich.


Wsparcia finansowego ponownie udzieliły władze Powiatu bełchatowskiego, wspierając inicjatywy na rzecz najmłodszych i najstarszych pacjentów. Kolejnymi bowiem inwestycjami w 2014 roku ze środków Województwa Łódzkiego, stanowiących pomoc finansową z budżetu Powiatu bełchatowskiego, były zadania pn.:

  1. "Przebudowa węzła sanitarnego w Oddziale pediatrycznym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie - wykonano roboty budowlane w zakresie remontu istniejącego węzła sanitarnego".
  2. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem dla zakładu opiekuńczo-leczniczego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie" - zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem - szt.2 

ImageImage

 

O skuteczności wspólnych inicjatyw świadczy realizacja przedsięwzięcia dotyczącego "Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń Oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej". Dzięki poparciu mieszkańców Miasta Bełchatowa, szpital otrzymał 70 000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bełchatów. Władze Powiatu bełchatowskiego i Gminy Bełchatów również współfinansowali działania poprawiające jakość opieki świadczonej wobec pacjentów w stanach najcięższych, często spowodowanych chorobą nowotworową, przekazując dotacje w wysokości 77 294,92 zł (Powiat bełchatowski) i 26 679,43 zł (Gmina Bełchatów).

Działające na terenie Powiatu Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum"środki pozyskane z tzw. "1%" w wysokości 98 048,71 zł również zainwestowało w omawiane przedsięwzięcie.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane - modernizacja pomieszczeń Oddziału, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana paneli nadłóżkowych wraz z elementami instalacji gazów medycznych, wymiana instalacji przyzywowej. 

Oddział opieki paliatywno-hospicyjnej w trakcie remontu i po modernizacji

 Image Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zrealizował zadanie pn.: "Modernizacja rozdzielni zasilającej kompleks kuchenny i gospodarczy w budynku Szpitala w Bełchatowie". Na ten cel uzyskał dotację celowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 108 801,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie modernizacji w kolejnej rozdzielni, co ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne placówki.Dzięki ofiarności Gminy Drużbice (dotacja w wysokości 15 000,00 zł) oraz Gminy Kleszczów (dotacja w wysokości 500 000,00 zł), Szpital zakupił następujące pozycje sprzętowe:

  • tor wizyjny z zakresu hematologii, w tym z zakresu diagnostyki białaczki, który w znacznym stopniu decyduje o powodzeniu terapii leczniczej,
  • atestowane meble laboratoryjne,
  • aparat rtg z ramieniem C oraz z funkcją DSA,
  • pompy infuzyjne jednostrzykawkowe,
  • KTG,
  • aparat do hemodializ.

 


Duże poparcie mieszkańców Miasta Bełchatów pozwoliło zrealizować zadanie takie jak:

 

  1. "Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie" - dotacja ze środków budżetu Miasta Bełchatów w kwocie 100 000,00 zł.
  2. "Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala w Bełchatowie" - dotacja ze środków budżetu Miasta Bełchatów 155 000,00 zł.
Winda w pawilonie A oraz trakty komunikacyjne przed wymianą i po modernizacji

Image 

 

 

 

 

 

 

 
Top