Skip to content

Inwestycje2015 Drukuj Email
Inwestycje przeprowadzone w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie w 2015 roku

 Image

„NOWA JAKOŚĆ W DIAGNOZOWANIU PACJENTÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE – ZAKUP APARATU RM”

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył realizacje projektu pn.: „Nowa jakość w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie – zakup RM ”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 280 483,31 zł, z czego 74% stanowi dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 167 557,65 zł.
Zakupiony w 2011 roku w ramach projektu Rezonans Magnetyczny daje możliwość wykonywania badań całego ciała oraz poszczególnych regionów np. głowy, klatki piersiowej czy jamy brzusznej. Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego są krótsze, a powstałe obrazy znacznie bardziej dokładne dzięki nowocześniejszej technologii. Zakup nowego rezonansu magnetycznego przyczynił się do zwiększenia efektywności działań diagnostycznych, poprawił ich jakość umożliwiając zwiększenie liczby badań oraz poszerzenie zakresu wykonywanych badań.
Realizacja projektu polegająca na zakupie w 2011 roku nowego aparatu typu 1,5 T pozwoliła na szybką i precyzyjną diagnostykę, zwiększyła szybkość i jakość wykonywanych badań i tym samym komfort leczenia pacjentów. Dotychczasowy sprzęt oparty był na przestarzałych technologiach i uniemożliwiał przeprowadzenie pełnej diagnostyki oraz wykonanie szeregu badań, niezbędnych we współczesnej medycynie.
 

 
Top