Skip to content

Drukuj Email

INWESTYCJE PRZEPROWADZONE W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. JANA PAWŁA II  W BEŁCHATOWIE W ROKU 2016

 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie od wielu lat dąży do jak najwyższych standardów jakości diagnozy i leczenia pacjentów, uzyskując istotną pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego, współtworzących regionalny system ochrony zdrowia.

W 2016 r. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie pozyskał środki z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację następujących zadań:

 •  zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału nefrologicznego i Stacji dializ.

Nazwa zadania: „Dofinansowanie zakupu aparatu USG wraz  z wyposażeniem”.

Wysokość dotacji: 40.000,00 zł.

Image 

Zdjęcie nr 1. Aparat USG znajdujący się na wyposażeniu Stacji dializ (źródło własne)

 

 • kontynuacja wykonania systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szpitalnych. Celem projektu jest dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Szpitala. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 

 • rozbudowę systemu oświetlenia awaryjnego w obiekcie głównym Szpitala w budynku 1B (wysoki parter i 1 piętro) oraz 1D wraz z łącznikiem 1F,
 • wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb wykonania oświetlenia awaryjnego w obiektach satelitarnych Szpitala – Pawilon A, B i C,
 • wykonanie oświetlenia awaryjnego w Pawilonie A,
 • wykonanie projektu technicznego  na system sygnalizacji pożaru w Pawilonie A,
 • wykonanie projektu technicznego dla potrzeb podziału na strefy pożarowe,
 • wykonanie projektu technicznego dla potrzeb wydzielenia pożarowego klatek schodowych

          Image

Zdjęcie nr 2. System oświetlenia awaryjnego (źródło własne)

 

Nazwa zadania: „Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im.
                Jana Pawła II w Bełchatowie”.
                

Wysokość dotacji: 500.000,00 zł.

                                          Image

 Zdjęcie nr 3. System oświetlenia awaryjnego (źródło własne)

 • modernizacja kolejnej rozdzielni energetycznej, dzięki której zostanie zapewnione bezpieczeństwo energetyczne jednostki. 

Nazwa zadania: "Modernizacja rozdzielni budynek 1D obiektu głównego Szpitala w Bełchatowie”.

Wysokość dotacji: 100.000,00 zł.

     Image

Zdjęcie nr 4. Rozdzielnia obsługująca oddziały szpitalne w budynku głównym (źródło własne)

 • zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb oddziałów Szpitala. Zakup przyczyni się do upowszechniania systemów informatycznych jako narzędzi usprawniających pracę w oddziałach, zwłaszcza w aspekcie wprowadzania coraz większej ilości danych medycznych w wersji elektronicznej.

         Nazwa zadania: „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla oddziałów  Szpitala w Bełchatowie”

    Kwota dotacji: 29.850,00 zł

 • wykonanie prac modernizacyjnych w obrębie Szpitalnego oddziału ratunkowego. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów, jak również personelu.

 

Nazwa zadania: „Modernizacja korytarza łączącego Szpitalny oddział ratunkowy z budynkiem głównym  Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

Kwota dotacji: 23.198,00 zł

              Image 

 Zdjęcie nr 5. Korytarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po wykonanej modernizacji (źródło własne)


 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie dążąc do jak najwyższych standardów świadczonej opieki hospitalizacyjnej oraz usług w zakresie diagnostyki medycznej, zakupił audiometr impendencyjny (tympanometr) dla potrzeb Oddziału otorynolaryngologicznego.

Zadanie zrealizowano dzięki ofiarności Gminy Rząśnia, która przekazała dotację w wysokości 5.000,00 zł i Gminy Kluki, która przekazała kwotę w wysokości 3.500,00zł, z przeznaczeniem dla Szpitala w Bełchatowie za pośrednictwem budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

            Image 

 Zdjęcie nr 6. Zakupiony audiometr dla potrzeb Oddziału otorynolaryngologicznego (źródło własne)


 

Dzięki dotacji z Gminy Kleszczów w wysokości 300.000,00 zł Szpital otrzymał niezbędne środki finansowe na realizację zadania polegającego na zakupie myjni wraz z wyposażeniem dla Centralnej sterylizatorni oraz stołu operacyjnego dla Bloku operacyjnego. Zakup ten pozwolił na odnowienie przestarzałej bazy sprzętowej.

           Image 

Zdjęcie nr 7. Myjnia znajdująca się na wyposażeniu Centralnej Sterylizatorni (źródło własne)

 Szczodrość Gminy Kleszczów, która  w tym roku również przekazała kwotę dotacji w wysokości 120.000,00 zł  z przeznaczeniem na zakup wielozadaniowego napędu elektrycznego z trepanem dla potrzeb Oddziału neurochirurgicznego oraz klimatyzatorów ściennych, pozwoliła Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie na wyposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt medyczny niezbędny do ratowania życia ludzkiego.


 

Urząd Miasta Bełchatów również przekazał bełchatowskiej placówce w roku bieżącym dotację w wysokości  200.000,00 zł, dzięki której zakupiono  sprzęt w postaci:

 • aparatu usg wraz z wyposażeniem dla  potrzeb Oddziału nefrologicznego i Stacji dializ – kwota dotacji w wysokości 100.000,00 zł
 •  narzędzi ortopedycznych dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej- kwota dotacji  w wysokości 50.000,00 zł

           Image

Zdjęcie nr 8. Narzędzia chirurgiczne (źródło własne)

 • stacji uzdatniania wody dla Stacji dializ – kwota dotacji w wysokości 50.000,00zł.

          Image

Zdjęcie nr 9. Stacja uzdatniania wody (źródło własne)

 

 

 Z budżetu Samorządu Powiatu bełchatowskiego Szpital otrzymał wsparcie w wysokości 150.000,00 zł na realizację następujących zadań:

 

„Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem (10szt.) dla Oddziału kardiologicznego”- kwota dotacji w wysokości 50.000,00 zł,

„Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla Oddziału nefrologicznego i Stacji dializ” – kwota dofinansowania - 100.000,00 zł.

 

W ramach programu polityki zdrowotnej  pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD  na lata 2013-2016” Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zrealizował zadanie pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu  w roku 2016”.

W ramach tego zadania zakupiono następujący sprzęt medyczny dla potrzeb Oddziału rehabilitacyjnego:

 • program do interaktywnych ćwiczeń w wizualnej rzeczywistości wirtualnej z użyciem czujników ruchu dedykowane dla chorych z niedowładem połowiczym,

            Image 

Zdjęcie nr 10. Sprzęt rehabilitacyjny dla potrzeb pacjentów rehabilitowanych po m.in. przebytym udarze mózgu (źródło własne)

Image 

Zdjęcie nr 11. Sprzęt rehabilitacyjny dla potrzeb pacjentów rehabilitowanych po m.in. przebytym udarze mózgu (źródło własne)

 

 • urządzenie do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej mechanicznego odciążenia,

            Image

Zdjęcie nr 12. Sprzęt rehabilitacyjny dla potrzeb pacjentów rehabilitowanych po m.in. przebytym udarze mózgu (źródło własne)

 

 

 • zestaw dynamicznych ortez wspomagających ruch dłoni niedowładnej,

             Image

Zdjęcie nr 13. Sprzęt rehabilitacyjny dla potrzeb pacjentów rehabilitowanych po m.in. przebytym udarze mózgu (źródło własne)

 

 

Wartość dotacji przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia: 131.363,96 zł

Zadanie dofinansował  Samorząd Województwa Łódzkiego w wysokości:  21.636,42 zł

 

Zakupiony sprzęt medyczny wykorzystywany jest do leczenia pacjentów z dysfunkcjami spowodowanymi uszkodzeniami układu nerwowego lub narządu ruchu. Jest to szczególnie ważne, gdyż województwo łódzkie charakteryzuje się dużym odsetkiem występowania udarów mózgu, przy jednoczesnej tendencji starzenia się populacji mieszkańców naszego regionu.

Dzięki darowiźnie z firmy Roche Polska Sp. z o.o. w wysokości 30.000,00 zł.  dofinansowano zakup stacji uzdatniania wody dla Stacji dializ. Stacja uzdatniania wody jest pozycją sprzętową niezbędną w procesie przeprowadzania dializ nerek, której parametry wpływają na uzyskaną jakość procesu leczniczego.

Wysokość tego dofinansowania wyniosła 20.000,00zł.

Za pozostałą kwotę – 10.000,00 zł  zakupiono;

 

 • kardiomonitor wraz z podstawą jezdną i drukarką termiczną dla potrzeb Oddziału neurologicznego oraz kardiomonitor wraz z podstawą jezdną dla potrzeb Stacji dializ.

 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II W Bełchatowie otrzymał również środki  z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA  w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem współfinansowania zakupu łóżek szpitalnych wraz  z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału kardiologicznego oraz aparatu USG  wraz  z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału nefrologicznego i Stacji dializ.

 

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie przesyła serdeczne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz firm prywatnych w poprawę świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjenta i personelu w bełchatowskiej placówce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Top