Skip to content

Inwestycje2017 Drukuj Email

 

 Image

 

szpital wojewódzki im. jana pawła ii w bełchatowie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych

VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego)

 

 

Szczegółowym celem realizowanego projektu jest przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przebudowa wraz z doposażeniem Sal operacyjnych na Bloku operacyjnym znajdujących się w obrębie Oddziału Otorynolaryngologii i Oddziału chirurgii dziecięcej oraz sal na Bloku głównym szpitala. Przyjęte do realizacji zadania na rzecz poprawy infrastruktury zdrowia są motorem poprawy jakości świadczonych usług medycznych, rezultatem czego będzie wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego ludności woj. łódzkiego.

Zrealizowanie przedmiotowego projektu ma na celu polepszenie zakresu świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę oraz zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej.

Ponadto, projekt przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury ochrony zdrowia poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do świadczonych usług. Zostanie to osiągnięte poprzez niezbędne modernizacje obiektów już istniejących oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Wyposażenie sal operacyjnych w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny umożliwi prowadzenie intensywnych działań leczniczych wobec indywidualnego pacjenta, ale także w przypadku zdarzeń masowych, kiedy liczba poszkodowanych dochodzi do kilku, a nawet kilkunastu osób.

Zasięg oddziaływania przedmiotowego projektu będzie zarówno lokalny, jak i regionalny
i ogólnokrajowy. Potencjalnymi użytkownikami projektu będą wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, a w szczególności z racji swych funkcji i położenia geograficznego Szpitala, mieszkańcy powiatów: bełchatowskiego, łaskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego – około 500 000 mieszkańców.

Projekt realizowany od 01.09.2017 roku do 31.12.2018 roku.

 

Wartość kwalifikowalna projektu: 31 292 441,70 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 26 598 575,44 PLN

 
Top