Skip to content

Start arrow Usługi szpitalne arrow Oddziały w szpitalu arrow Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Drukuj Email

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Image
Dorobek naukowy Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
 
 

Telefony:

Ordynator - 44 63 58 341

Pokój lekarski - 44 63 58 203

Dyżurka pielęgniarska - 44 63 58 342

SEKRETARIAT - 44 63 58 387

 
  • Ordynator - dr n. med. Włodzimierz Niemyjski - specjalista z zakresu ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej  • 6 lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii
  • 2 lekarzy rezydentów
  • 1 lekarz - mł. asystent


  • pielęgniarka oddziałowa - piel. dypl. Grażyna Walczak - specjalista w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego
  • 21 pielęgniarek (w tym 3 mgr pielęgniarstwa, 11 licencjatów)
  • 2 położne
  • Liczba łóżek: 40

W oddziale rocznie leczonych jest około 1800 chorych, w tym 1400 operacyjnie. Pielęgnowanie i leczenie należy do podstawowych zadań oddziału, w których działania pielęgniarek i lekarzy uzupełniają się. Zespół lekarski permanentnie szkoli się we wprowadzaniu nowych metod diagnostyki i leczenia schorzeń urazowo-ortopedycz-nych. Pielęgniarki stanowią najliczniejszą grupę zawodową w oddziale. Do ich zadań należy nie tylko pielęgnacja pacjenta i organizowanie pracy zespołu, ale również aktywne uczestniczenie w dynamicznym rozwoju oddziału.
Oddział jest dobrze zabezpieczony w sprzęt ortopedyczny: wszystkie materiały do stabilizacji złamań, artroskop Linvatec z szerokim wyposażeniem narzędzi operacyjnych oraz oddział korzysta z wysokospe-cjalistycznej diagnostyki Szpitala -USG, CT, MR.
Ortopedia i chirurgia urazowa zajmuje się leczeniem zaburzeń wrodzonych i nabytych narządu ruchu. Zakres działalności tej specjalizacji obejmuje również schorzenia, określane jako choroby cywilizacyjne np.: schorzenia stawów biodrowych i kolanowych.
Terapia obejmuje szerokie spektrum zabiegów zachowawczych i operacyjnych.

Zasadą jest zindywidualizowane postępowanie terapeutyczne w stosunku do każdego pacjenta.
Oddział specjalizuje się w nowoczesnym zaopatrywaniu mnogich obrażeń narządu ruchu, endoprotezoplastykach stawów biodrowych, stosuje pełny zakres środków diagnostycznych i terapeutycznych w traumatologii sportowej głównie dotyczących stawów barkowych i kolanowych.

W rozwiązywaniu trudnych i złożonych problemów leczniczych współpracuje ze wszystkimi oddziałami Szpitala oraz Klinikami w regionie.
Działalność oddziału uzupełnia w warunkach ambulatoryjnych Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej.

 
 
« poprzedni   następny »
Top