Skip to content

Start arrow Usługi szpitalne arrow Oddziały w szpitalu arrow Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
Drukuj Email

Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej

Image
 

Telefony:

Ordynator - 44 63 58 377

Pokój lekarski - 44 63 58 349

Dyżurka pielęgniarska - 44 63 58 315

hospicjum domowe - 44 63 58 349

SEKRETARIAT - 44 63 58 429

 
  • Ordynator - lek. Andrzej Kaźmierczak - specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista z zakresu medycyny paliatywnej


  • 2 lekarzy specjalistów z zakresu chorób zakaźnych,
  • 1 lekarz - mł. asystent.


  • pielęgniarka oddziałowa - mgr pielęgniarstwa Małgorzata Kopeć - specjalista z zakresu medycyny społecznej
  • psycholog - mgr Joanna Pierszała
  • 3 położne - (w tym: 1 licencjat położnictwa)
  • 16 pielęgniarek - (w tym: 1 specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, 2 licencjaty pielęgniarstwa)
  • Liczba łóżek: 21
Oddział opieki paliatywno - ho-spicyjnej sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi, których schorzenie nie oddziaływuje na terapię przyczynową. Opieka ta obejmuje uśmierzanie bólu i innych objawów (leczenie objawowe), łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i po śmierci chorego w okresie osierocenia. Celem tych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Na oddział przyjmowani są przede wszystkim pacjenci z rozpoznaną, nie poddającą się leczeniu zaawansowaną chorobą nowotworową. Warunkiem przyjęcia jest stwierdzenie zakończenia leczenia przyczynowego.

Oddział ma charakter bardziej domowy niż szpitalny. Pokoje są 2 i 1 - osobowe, każdy z osobnym węzłem sanitarnym. Na oddziale mieści się pokój dziennego pobytu, który jest miejscem spotkań z bliskimi, kaplica oraz kuchnia wyposażona w sprzęt gospodarstwa domowego, co umożliwia chorym i ich rodzinom przygotowanie posiłku wg własnego uznania i potrzeb.

Opiekę duchową zapewnia pacjentom ksiądz kapelan i księża wikariusze.

Integralną częścią opieki paliatywnej i zapewniającą ciągłość opieki jest domowa opieka paliatywna sprawowana w domu chorego przez zespół interwencyjny świadczący wizyty domowe. W skład zespołu wchodzi lekarz i pielęgniarka z oddziału. Osoby z zespołu udzielają konsultacji i pomocy w prowadzeniu chorych w domu, prowadząc edukację w zakresie praktycznego sprawowania opieki. Wizyty odbywają się na prośbę chorego lub rodziny po uzgodnieniu telefonicznym bądź zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Chorzy i rodziny otrzymują informacje pod nr telefonu 044 63 58 315, pod który mogą dzwonić w ciągu doby w celu uzyskania porady i wsparcia.
 
 
« poprzedni   następny »
Top