Skip to content

Start arrow Usługi szpitalne arrow Oddziały w szpitalu arrow Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy Drukuj Email

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Image
 

Telefony:

Ordynator - 44 63 58 226

Pokój lekarski - 44 63 58 229

Dyżurka pielęgniarska - 44 63 58 231

SEKRETARIAT - 44 63 58 549

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy w swojej strukturze posiada zespół ratownictwa medycznego: specjalistyczny S i dwa zespoły podstawowe P.

Odpowiedzialnym za właściwą organizację pracy w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest:

 • Ordynator - lek. Ryszard Siwy - specjalista pediatrii i medycyny ratunkowej
 • z-ca Ordynatora - lek. Elżbieta Maciaszczyk-Gabryanczyk - specjalista med. ratunkowej i chirurgii dziecięcej


 • pielęgniarka oddziałowa - Ewa Serafin (mgr pielęgniarstwa)
 • z-ca oddziałowej - Barbara Niewola (mgr pielęgniarstwa)Opiekę medyczną w warunkach szpitalnych i przedszpitalnych zapewnia:

 • 4 lekarzy w tym:
 • 1 specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej,
 • 1 specjalista w dziedzinie pediatrii, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej,
 • 1 lekarz z tytułem dr n.med. w trakcie specjalizacji z med. ratunkowej,
 • 1 lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • 34 pielęgniarki (w tym 1 mgr pielęgniarstwa, 12 licencjatów pielęgniarstwa)
 • 6 położnych (w tym 1 licencjat)
 • 8 ratowników medycznych
 • Liczba łóżek: 8

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w godzinach 18.00 - 08.00 od poniedziałku do piątku, oraz całą dobę (08.00 - 08.00) w soboty, niedziele i święta.

Lekarze zabezpieczający świadczenia:

 • 1 lekarz specjalista w dziedzinie neurologii,
 • 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie med. rodzinnej,
 • 1 lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych i wewnętrznych,
 • 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób z chorób wewnętrznych,
 • 2 lekarzy ze specjalizacją I stopnia z chorób wewnętrznych,
 • 3 lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,
 • 1 lekarz w trakcie specjalizacji z med. ratunkowej z tytułem dr n.med,
 • 1 lekarz ze specjalizacją I stopnia z dermatologii i wenerologii,
 • 1 lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii,
 • 7 lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii.

Szpitalny Odział Ratunkowy gwarantuje specjalistyczną pomoc konieczną do ratowania zdrowia i życia ofiarom wypadków, katastrof, nagłych zachorowań, zatruć, urazów u dorosłych i dzieci, przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszających się do Szpitala osobiście. Jest to możliwe przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury diagnostycznej i leczniczej, która monitoruje i analizuje wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu różnych narządów w sytuacjach zagrożenia życia.

Realizując zadanie pt. „Zakup sprzętu dla Ratownictwa Medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który jest elementem składowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakupił dla Szpitalnego Oddziłu Ratunkowego:

 • stół zabiegowy z wyposażeniem,
 • przyłóżkowy zestaw reanimacyjny (defibrylator, respirator, inne elementy zestawu reani macyjnego),
 • aparat do znieczulania,
 • dwa kardiomonitory,
 • dwa pulsoksymetry,
 • dwie pompy infuzyjne,
 • stanowisko narzędziowe chirurgiczne,
 • lampę operacyjną.

Image
Image

Wyżej wymieniony projekt realizował cele Priorytetu 1 Działania 1.3.2 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia.


W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 
 
« poprzedni
Top