Skip to content

Start arrow Usługi szpitalne arrow Bloki arrow Blok Operacyjny
Drukuj Email

Blok Operacyjny

Image
 
 • Kierownik - lek. Marek Orszański - specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii


 • p.o. Koordynatora Centralnej sterylizatorni i Bloku operacyjnego - mgr Beata Włodarczyk


 • 26 pielęgniarek - (w tym: 1 mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki zdrowia z wychowaniem fizycznym, 1 mgr pedagogiki w zakresie psychopedagogiki, 1 mgr pielęgniarstwa, 5 licencjatów pielęgniarstwa)

Blok operacyjny usytuowany jest na parterze, co umożliwia szybki transport pacjentów z Izby przyjęć oraz oddziałów szpitalnych i zabiegowych. Łączność oddziałów z Blokiem zapewniona jest przez szybkobieżne windy usytuowane obok Bloku Operacyjnego. W pobliżu znajduje się Oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz, w pionie, Centralna Sterylizacja.

W skład Bloku operacyjnego wchodzi 6 sal operacyjnych oraz pomieszczenia pomocnicze. Stworzone są warunki do bezpiecznego, zgodnego z zasadami aseptyki przeprowadzenia zabiegów operacyjnych, wzmożony jest również reżim sanitarny.

Układ pomieszczeń pozwala zapewnić zachowanie strefy septycznej i aseptycznej oraz jednokierunkowy ruch pacjentów i materiału sterylnego.
Sale operacyjne przydzielone są dla poszczególnych oddziałów zabiegowych, operacje wykonuje się według wcześniej ustalonego planu. Sale operacyjne są klimatyzowane, nie posiadają okien na zewnątrz. Klimatyzacja pozwala utrzymać w sali operacyjnej odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza.
Doprowadzone powietrze jest świeże, czyste, pozbawione bakterii, pyłów i gazów.

Sale wyposażone są wyłącznie w sprzęt niezbędny, konieczny do wykonania znieczulenia pacjenta i operacji, który stanowią: stół operacyjny, aparat do znieczulenia, lampa bezcieniowa, aparat ssący, aparat do elektrokoagulacji, lampy bakteriobójcze, negatoskopy. Aparatura medyczna jest systematycznie modernizowana i wymieniana na nową.

Blok operacyjny świadczy szeroki zakres usług dla oddziałów zabiegowych tj.:

 • chirurgicznego ogólnego,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • neurochirurgicznego,
 • urologicznego,
 • ginekologiczno-położniczego,
 • chirurgicznego dla dzieci.

Wykonywane są również:

 • operacje laparoskopowe i artroskopowe,
 • operacje z zakresu chirurgii onkologicznej z możliwością wykonania badania histopatolo gicznego, śródoperacyjnego,
 • dla Stacji dializ wykonywane są połączenia tętniczo-żylne do celów chemiodializy.


Blok operacyjny dysponuje:

 • torem wizyjnym typu OPESCOPE ACTIVO SHIMADZU,
 • aparatem Ligasure firmy TYCO,
 • mikroskopem operacyjnym do zabiegów neurochirurgicznych firmy Muller-Wedel,
 • aparaturą elektroniczną do wykonywania zabiegów laparoskopii i artroskopii.

W ciągu roku wykonywanych jest ponad 3500 operacji.

 
 
Top