Skip to content

Start arrow Usługi szpitalne arrow Przychodnia POZ arrow Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Poradnią Medycyny Pracy
Drukuj Email

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Poradnią Medycyny Pracy

Image
 

Rejestracja POZ:
    44 63 58 217

 

Kierownik POZ:

    44 63 58 536

 
 • Kierownik - lek. Ewa Szewczyk
 • 1 lekarz ze specjalizacją z neurologii
 • 1 lekarz ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii

 

Zakres świadczeń:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z zakresem "Kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/lekarza rodzinnego",
 • zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie chorób,
 • wykonywanie badań profilaktycznych i diagnostycznych,
 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby bądź opieki nad ciężko chorym,
 • wystawianie stosownie do potrzeb skierowań do poradni specjalistycznych lub do Szpitala,
 • zapewnienie środków transportu niezbędnych do wykonania świadczeń zdrowotnych,
 • wystawianie zleceń na przejazdy środkiem transportu sanitarnego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń w tym zakresie i z powrotem,
 • wnioskowanie na leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe,
 • w uzasadnionych przypadkach udzielanie świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta,
 • wystawianie zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze,
 • udzielanie świadczeń medycznych w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, chorym spoza obszaru działania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do zadań Poradni medycyny pracy należy w szczególności:

 • przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników z zakresu medycyny pracy,
 • przeprowadzanie badań profilaktycznych uczniów,
 • wydawanie zaświadczeń do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Możliwości diagnostyczne.


Wszelkie badania zlecane przez lekarzy poradni są wykonywane na miejscu. Pacjenci mają szeroki dostęp do korzystania z usług Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

 
Top