Skip to content

Start arrow Usługi szpitalne arrow Oddziały w szpitalu arrow Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii
Drukuj Email

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 Image
 
 

Telefony:

KIEROWNIK - 44 63 58 302

Pokój lekarski - 44 63 58 305

Dyżurka pielęgniarska - 44 63 58 306

SEKRETARIAT - 44 63 58 300

 
 • dr n.med. Bogusław Sobolewski - Koordynator Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii • 11 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii (w tym 1 otolaryngolog)
 • 1 lekarz anestezjolog i pediatra
 • 4 lekarzy rezydentów
 • 1 lekarz specjalista medycyny rodzinnej, w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii


 • pielęgniarka oddziałowa - mgr pielęgniarstwa Grażyna Jarzębska - specjalista w zakresie medycyny społecznej
 • 48 pielęgniarek (w tym 6 mgr pielęgniarstwa i 9 licencjatów pielęgniarstwa)

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii jest oddziałem 12 - łóżkowym, w którym leczeni są wszyscy chorzy znajdujący się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Są to nie tylko pacjenci z terenu naszego Szpitala, ale również chorzy przetransportowani z okolicznych szpitali będących na 2 i 3 poziomie referencyjnym.

Oddział dysponuje możliwością wykonania szybkiej i pełnej diagnostyki (w tym rezonans elektromagnetyczny - MR, tomografii komputerowej - CT), bronchofiberoskopii (wziernikowania drzewa oskrzelowego), jak i podjęcie szybkiego i skutecznego leczenia (Stacja dializ, Neurochirurgia itp.).
Wyposażenie Oddziału w nowoczesny sprzęt (respiratory BENNETT, BIRD, kardiomonitory, pulsoksyme-try, kapnometry) pozwala na monitorowanie czynności życiowych pacjentów, gwarantując im wczesne wykrycie zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu oraz podtrzymanie funkcji organów niewydolnych, a w szczególności układu oddechowego, krążenia oraz czynności nerek.

W oddziale leczeni są chorzy:

 • z obrażeniami wielonarządowymi lub wielomiejscowymi,
 • z urazami czaszkowo-mózgowymi,
 • we wstrząsie: pourazowym, krwotocznym, oparzeniowym, septycznym i innym,
 • z zatruciami różnego pochodzenia (środkami ochrony roślin, grzybami, glikolem, alkoholami etylowym i metylowym, lekami, tlenkiem węgla, saletrą potasową),
 • po porażeniu prądem elektrycznym,
 • po utonięciu, zadzierzgnięciu lub powieszeniu,
 • po resuscytacji z powodu zatrzymania oddychania lub krążenia, z niewydolnością oddechową pochodzenia płucnego (stany astmatyczne, ciężkie postacie zapalenia płuc),
 • niewydolnością oddechową w przebiegu różnych innych chorób jak udar mózgu, stan padaczkowy, guzy mózgu,
 • powikłanymi zawałami mięśnia sercowego,
 • po ciężkich i rozległych zabiegach operacyjnych z koniecznością prowadzenia oddechu zastępczego.

Zespół lekarsko-pielęgniarski przeprowadza czynności reanimacyjne we wszystkich oddziałach szpitalnych. Ponadto w oddziałach wykonywane są kaniulacje żył centralnych, zarówno w celu żywienia pozajelitowego, pomiarów ośrodkowego ciśnienia żylnego, jak i hemodializy (umożliwienia podłączenia chorego do „sztucznej nerki"). Oddział zajmuje się również leczeniem bólu w oddziałach, które zgłaszają zapotrzebowanie na tego typu procedury.

 
Część anestezjologiczna oddziału zabezpiecza pracę 11 sal operacyjnych Szpitala. Ponadto część anestezjologiczna uzupełnia sala wprowadzeń oraz sala wybudzeń (2 łóżka). Sale operacyjne wyposażone są w aparaty do znieczuleń, kardiomo-nitory, defibrylator, pulsoksymetry, kapnometry.

Wykonywane są znieczulenia do zabiegów operacyjnych w zakresie:

 • chirurgii dziecięcej (od wieku noworodkowego),
 • chirurgii ogólnej (m.in.: operacje jamy brzusznej, tarczyc, laparoskopie i inne),
 • neurochirurgii (m.in.: ewakuacja krwiaków wewnątrzczaszkowych, guzów mózgu, operacje dyskopatii, rekonstrukcje nerwów obwodowych),
 • urologii, w tym zabiegów endoskopowych np. kruszenie kamieni,
 • ortopedii (m.in.: wszczepianie endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, artroskopie),
 • ginekologii i położnictwa (rów nież zabiegi laparoskopowe),
 • okulistyki,
 • laryngologii.


Znieczulani są również pacjenci do zabiegów diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa, ga-strofiberoskopia, kolonoskopia i innych.

Personel oddziału stanowi wykształcony, doświadczony zespół świadczący pełen zakres usług w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

 
 
następny »
Top