Be³chatowskie noworodki w Internecie

Dziennik £ódzki (Polska The Times) - 19 stycznia 2010

http://belchatow.naszemiasto.pl/artykul/292215,belchatowskie-noworodki-w-internecie,id,t.html